W ostatnich dniach Zarząd Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Bucze wystosował pismo do Starosty Brzeskiego z wnioskiem o podjęcie działań na rzecz naprawy drogi powiatowej, która została ponownie uszkodzona przez ostatnie podtopienia.

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Bucze zwraca się z prośbą o podjęcie przez Starostwo Powiatowe w Brzesku działań mających na celu naprawę drogi powiatowej nr 1434K w miejscowości Bucze tj. ulic A. Szyszko – Bohusza i Nad Uszewką poprzez wnioskowanie o fundusze popowodziowe.
Droga ta w poprzednich latach, przy dużych opadach była zalewana, od lat niszczeje i jest w złym stanie. Ostatnie opady w maju 2019 r., doprowadziły do dalszych uszkodzeń – naderwania i podmycia nawierzchni. Ponadto pod drogą istnieją przepusty, które są połamane i pozasypywane, co powoduje poprzeczne uskoki. Droga jest pofałdowana, a w niektórych miejscach wymaga podniesienia, zwłaszcza przy dotychczasowym zakończeniu budowanego chodnika.

Jeżeli w bieżącym budżecie Starostwa Powiatowego w Brzesku i Gminy Brzesko nie przewidziano dalszej budowy chodnika wzdłuż ulicy A. Szyszko – Bohusza, to prosimy o pogłębienie rowów i zapewnienie odpowiedniego odprowadzenia deszczówki do kanału, który przecina tą ulicę.  
Przy okazji prosimy o odnowienie poziomych oznaczeń wokół skrzyżowania pod kościołem (ul. Okulicka i Szyszko-Bohusza) tj. przejść dla pieszych i linii stopu.

(Zasadnicza treść pisma)

Uzyskaliśmy informacje, że Starostwo Powiatowe w Brzesku zaakceptowało naszą prośbę i zgłosiło zapotrzebowanie do Wojewody Małopolskiego na środki finansowe pochodzące z funduszu popowodziowego. Istnieją duże szanse na otrzymanie dotacji.

Przypomnijmy, że dzięki staraniom Stowarzyszenia Starostwo w listopadzie 2017 roku wyremontowało ponad 300 m odcinek ul. Św. Floriana, na najbardziej zniszczonym fragmencie (odnośnik).