Działamy od 2011 roku i już możemy pochwalić się wielkim wkłądem na różne inwestycje w naszej miejscowości. Mając własne środki finansowe np. mogliśmy pozyskać z funduszy unijnych, by zrealizować dwa duże projekty: „Plac i obelisk ku czci i pamięci ofiar I i II wojny światowej
– mieszkańców Bucza” oraz „Plac zabaw przy szkole podstawowej w Buczu”.
Dzięki naszej nienagannej i przejrzystej pracy, w roku 2014 uzyskaliśmy status
Organizacji Pożytku Publicznego. Co roku organizujemy Festyny Rodzinne; udzielamy się w życiu naszej społeczności, a nasze panie z Koła Gospodyń zdobywają nagrody w konkursach kulinarnych.
Jeśli zależy Państwu na Buczu zachęcamy do współpracy.

Data wpisania do rejestru OPP: 14.08.2015r.
Data wpisania do KRS: 21.04.2011r.
Data założenia: 5.02.2011r.

Cel działania
Wspieranie działań społecznych i zawodowych kobiet wiejskich poprzez działalność Koła. Organizowanie i prowadzenie działań na rzecz rozwoju infrastruktury wsi Bucze. Prowadzenie kursów edukacyjnych, zajęć, szkoleń, imprez, obozów sportowych, turystycznych, rehabilitacyjnych i kulturalnych oraz innych działań dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Promocję swojej miejscowości. Aktywizowanie i mobilizowanie mieszkańców Bucza do wzięcia aktywnego udziału w procesie rozwoju wsi Bucze. Organizowanie imprez służących promocji regionu i jego tożsamości kulturowej takich jak: pokazy, festyny, wystawy. Szeroko rozumiana działalność kulturalna, w tym działania na rzecz zachowania i rozwoju lokalnej tożsamości, tradycji, obyczajów i dóbr kultury. Organizowanie pomocy i opieki dla osób starszych i niepełnosprawnych. Organizowanie wsparcia dla rodzin w trudnej sytuacji. Wspieranie rozwoju gospodarczego wsi Bucze.

Ochronę przyrody i krajobrazu. Tworzenie nowych miejsc pracy na użytek Stowarzyszenia. Promocje zdrowia i zdrowego stylu życia w jak najszerszym rozumieniu tych pojęć. Działalność na rzecz upowszechnienia turystyki, sportu, rekreacji oraz aktywnego wypoczynku. Prowadzenie działalności wydawniczej: biuletyny, ulotki, plakaty, broszury, foldery, strona internetowa. Wprowadzanie w życie i propagowanie zasad rozwoju zrównoważonego; podejmowanie w ramach obowiązujących przepisów wszelkich przedsięwzięć związanych z rozwojem wsi. Wyrównywanie poziomu życia społeczeństwa wiejskiego z miejskim zgodnie z zasadami Konstytucji RP, Wytwarzanie lokalnych, tradycyjnych produktów spożywczych i usługi cateringu.

Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego:
Nieodpłatna działalność statutowa:
a) 94,99,Z; Wspieranie inicjatyw mieszkańców poprzez: renowację obiektów sakralnych, ochronę lokalnego środowiska naturalnego, dbanie o miejsca pamięci, organizowanie i prowadzenie działań na rzecz rozwoju infrastruktury wsi Bucze,
b) 94,99,Z; Organizowanie festynów, akademii patriotycznych i innych imprez kulturalno – społecznych, promocja swojej miejscowości, działalność artystyczna.
c) 58,19,Z; Prowadzenie działalności wydawniczej: kalendarze, biuletyny, ulotki, plakaty, broszury, foldery, strona internetowa.
d) 85,59,B; Prowadzenie pozaszkolnych edukacji, takich jak: warsztatów, kursów, pokazów i konkursów tematycznych, kursów edukacyjnych, szkoleń dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych.
e) 88,99,Z; Działalność społeczna lokalna i sąsiedzka.

Odpłatna działalność statutowa:
a) 56, 21, Z; Wytwarzanie lokalnych, tradycyjnych produktów spożywczych i usługi cateringu.