Prezes – Stanisław Góra,
Wiceprezes – Piotr Wyczesany,
Skarbnik – Krzysztof Bruc,
Sekretarz – Rafał Góra,
Członkowie: Jerzy Milasz.


do roku 2020:

Prezes – Stanisław Góra,
Wiceprezes – Iwona Barnaś,
Skarbnik – Piotr Wyczesany,
Sekretarz – Rafał Góra,
Członkowie: Maria Gibała, Jerzy Milasz, Józef Wyczesany.

do roku 2017:

Prezes – Stanisław Góra,
Wiceprezes – Anna Góra,
Skarbnik – Piotr Wyczesany,
Sekretarz – Rafał Góra,
Członkowie: Józef Baniak, Jerzy Milasz, Józef Wyczesany.

do roku 2014:

Prezes: Stanisław Góra
Wiceprezes: Iwona Barnaś
Sekretarz: Rafał Góra
Skarbnik: Piotr Wyczesany.
Członkowie: Anna Góra,
Józef Zachara,
Jerzy Milasz.