Wczoraj na ul Św. Floriana położono nową nakładkę asfaltową na długości ponad 300 m. Wcześniej zebrano zniszczoną i pofałdowaną nawierzchnię. Wymiana asfaltu na najbardziej zniszczonym odcinku związana jest wyłącznie z interwencją Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Bucze i pana radnego Piotra Wyczesanego. Należy tutaj podkreślić współpracę z panem wicestarostą Ryszardem Ożógiem.

 

Ponadto w październiku br., również na wniosek Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Bucze, na skrzyżowaniu drogi powiatowej z drogą wojewódzką wymalowano wyraźne poziome znaki STOP. W odpowiedzi jakie udzielił Zarząd Dróg Wojewódzkich czytamy, że na samej DW 786 nie mogą zostać wymalowane pasy akustyczne, które przyczyniły by się do ograniczenia prędkości przejazdu przez skrzyżowanie. Stowarzyszenie nadal będzie zabiegać o poprawę bezpieczeństwa w obrębie naszej miejscowości.