Zapraszamy serdecznie na cykl spotkań autorskich pani Ireny Góry w ramach projektu granatowego: Historia ludzi, miejsc i wydarzeń – wydanie książki pt. „Legendy, opowiadania i bajki Przedgórza”.

Pierwsze z nich odbędzie się już w najbliższą środę 20 września 2023 r. w Buczu.

Harmonogram spotkań autorskich:

  • 20 września 2023 r. – Dom Ludowy w Buczu, godzina 18:30,
  • 26 września 2023 r. – Gminna Biblioteka Publiczna w Porąbce Uszewskiej, godzina 10:00,
  • 19 października 2023 r. – Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Radłowie – Filia w Wał-Rudzie, godzina 16:00,
  • 23 października 2023 r. – Gminna Biblioteka Publiczna w Borzęcinie, godzina 16:00.

Każdy uczestnik spotkania otrzyma bezpłatnie tą wyjątkową publikację. Książka powstała z inicjatywy Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Bucze, które wykonało projekt i uzyskało grant na wydanie książki.

Publikacja „Legendy, opowiadania i bajki Przedgórza” zawierająca dawną historię ujętą w spisanych (zebranych), nigdzie wcześniej niepublikowanych legendach, opowiadaniach i bajkach, obrazująca historię, życie mieszkańców, ich tradycję i wierzenia z regionu Przedgórza. Wzbogacona została o ilustracje obrazujące sytuacje przedstawione w legendach, opowiadaniach i bajkach. Wpisuje się w kultywowanie, zachowanie i upowszechnianie tradycji wzmacniającej spójność obszarową Przedgórza. Opowiadania, legendy i bajki spisane zostały na podstawie opowiadań starszych ludzi, a także wspomnień rodzinnych i własnych z lat dziecięcych autorki.

O autorce:
mgr Irena Maria Góra

z d. Pasek, ur. 1950 r. w Porąbce Uszewskiej, gdzie ukończyła szkołę podstawową. W 1968 r. zdała maturę w Liceum Ogólnokształcącym w Brzesku. Studia wyższe ukończyła na wydziale Filologia Rosyjska w Rzeszowie. W latach 1970 – 1973 pracowała jako nauczycielka w Szkole Podstawowej
w Iwkowej, a następnie w latach 1973 – 2000 w Szkole Podstawowej w Buczu. W tym czasie ukończyła studia podyplomowe z języka polskiego i niemieckiego.

W latach 1982- 1991 pełniła funkcję dyrektora szkoły w Buczu. Była harcmistrzem Hufca ZHP Brzesko.
Tłumacz przysięgły języka rosyjskiego przy Sądzie Okręgowym w Tarnowie, a także wieloletnia ławniczka w Sądzie Rejonowym w Brzesku. Działaczka społeczna na rzecz środowiska, miłośniczka przyrody, współzałożycielka Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Bucze, przewodnicząca KGW w Buczu. Poetka, pisze opowiadania, bajki i legendy zarówno wierszem jak i prozą. W 2014 r. nagrodzona statuetką „Siłaczka”. W 2021 r. wydała tomik poezji „Z serca płynące”.

Serdecznie zapraszamy!

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Bucze.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Operacja pn.: “Historia ludzi, miejsc i wydarzeń – wydanie książki pt. „Legendy, opowiadania i bajki Przedgórza”.” współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Poddziałania 19.2 “Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.