14 czerwca 2024 r. Członkowie Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Bucze na Zebraniu Sprawozdawczym, przyjęli sprawozdanie finansowe za rok 2023 oraz udzielili Zarządowi absolutorium.

Prezes Stowarzyszenia Stanisław Góra podziękował za pracę w formie wolontariatu wszystkim Członkom Stowarzyszenia. Wyraził również podziękowania pani Klaudii Korda oraz osobom wspierającym nasze działania.

Sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie merytoryczne dostępne są na stronie Stowarzyszenia w zakładce Sprawozdania.

Omówiono także plany na najbliższy czas, w tym organizację kolejnego Pikniku Dożynkowego, na który już zapraszamy oraz ostatnie zakupy, w tym trzy ławki, które postawione zostały pod kościołem.