Dużym zainteresowaniem cieszyło się spotkanie autorskie p. Ireny Góry, w Domu Ludowym w Buczu 20 września 2023 r., którego celem była promocja publikacji „Legendy, opowiadania i bajki Przedgórza”.

W spotkaniu zorganizowanym przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Bucze w ramach projektu granatowego: Historia ludzi, miejsc i wydarzeń – wydanie książki pt. „Legendy, opowiadania i bajki Przedgórza” wzięli udział: wicestarosta Powiatu Brzeskiego Maciej Podobiński, Radny Powiatowy Stanisław Pacura, ks. Proboszcz Ryszard Pluta, Zarząd Stowarzyszenia z Prezesem Stanisławem Górą, zaproszeni goście oraz mieszkańcy Bucza i okolic.

Autorka na wstępie wyjaśniła na czym polegał projekt. Przedstawiła autorkę ilustracji Beatę Górę. Czytając fragment wstępu do publikacji, podkreśliła tożsamość i historię regionu, cytując słowa Św. Jana Pawła II: „Nigdy nie zapominaj kim jesteś” oraz „Każdy naród żyje dziełami swojej kultury. Twój głos jest twoją tożsamością”.

Następnie czytała fragmenty niektórych legend i opowiadań – zachęcając do dalszej lektury. Opowiedziała o tradycjach i obrzędach związanych ze świętami i obyczajami, a także omówiła dawne dziecięce gry i zabawy.

Na zakończenie spotkania Autorka otrzymała gromkie brawa oraz kwiaty. Głos zabrali zaproszeni goście.

Uczestnicy otrzymali darmowe egzemplarze publikacji oraz zostali zaproszeni do poczęstunku.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Operacja pn.: “Historia ludzi, miejsc i wydarzeń – wydanie książki pt. „Legendy, opowiadania i bajki Przedgórza”.” współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Poddziałania 19.2 “Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.