Stowarzyszenie Na Recz Rozwoju Wsi Bucze wzięło udział w konkursie wniosków operacji z zakresu “Małe Projekty” organizowanym przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie “Kwartet na Przedgórzu”.
Wniosek przygotowany przez członków Stowarzyszenia przy konsultacjach z biurem LGD Brzesko o dofinansowane w wysokości 24 980,00 zł złożono na operację pt. “Budowa obelisku wraz z otoczeniem, ku czci i pamięci poległych ofiar I i II wojny światowej oraz organizacja uroczystości kulturalno – historycznej podczas odsłonięcia obelisku”.

Wielogodzinna praca nad wnioskiem, konsultacje i sterta dokumentów bardzo się opłaciły.
Rada Stowarzyszenia “Kwartet na Przedgórzu” po ocenie projektu względem Lokalnej Strategii Rozwoju przydzieliła temu wnioskowi 84,46 pkt co dało 1 miejsce wśród złożonych 64 wniosków.
Należy nadmienić, że wniosek ten, otrzymał szereg rekomendacji od jednostek samorządowych oraz jednostek lokalnej społeczności.
Bardzo cieszy fakt, że starając się po raz pierwszy o dofinansowanie ze środków strukturalnych, Stowarzyszenie zajęło pierwszą lokatę.

Następnym krokiem jest rozpatrzenie wniosku w Urzędzie Marszałkowskim w Krakowie. Jeśli wszystko pójdzie pomyślnie, jeszcze w tym roku część prac zostanie wykonana.

Była by to kolejna inwestycja rozpoczęta w tym roku poza budową odcinka chodnika i budową mostu zapowiedzianą na ten rok.