Zakończyła się renowacja figurki Matki Boskiej z Dzieciątkiem Jezus z 1870 r., znajdująca się na Skotniku w Buczu.

Ta 149-letnia figura odzyskała swój pierwotny wygląd dzięki przyznaniu dotacji w ramach realizacji konkursu Kapliczki Małopolski 2019 organizowanego przez Sejmik Województwa Małopolskiego.

Kapliczka została odrestaurowana w takiej formie, na jaką pozwolił Małopolski Konserwator Zabytków.

O otoczenie figury zadbają mieszkańcy Skotnika oraz Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Bucze, które wystąpiło z inicjatywą do Gminy Brzesko w sprawie udziału w konkursie. To właśnie dzięki przychylności pana Burmistrza Tomasza Latochy, Gmina złożyła projekt oraz dołożyła własne środki do renowacji.

Ustawienie figury nastąpiło 26 października 2019 r., a odbiór wykonania dwa dni później.

[simple_google_photos_grid album-url=”https://photos.app.goo.gl/RzWU1snAyydeSXUw9″ number-photos=”505″ number-photos-per-row=”3″ cache-interval=”505″]