Zakończyła się renowacja figurki Matki Boskiej z Dzieciątkiem Jezus z 1870 r., znajdująca się na Skotniku w Buczu.

Ta 149-letnia figura odzyskała swój pierwotny wygląd dzięki przyznaniu dotacji w ramach realizacji konkursu Kapliczki Małopolski 2019 organizowanego przez Sejmik Województwa Małopolskiego.

Kapliczka została odrestaurowana w takiej formie, na jaką pozwolił Małopolski Konserwator Zabytków.

O otoczenie figury zadbają mieszkańcy Skotnika oraz Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Bucze, które wystąpiło z inicjatywą do Gminy Brzesko w sprawie udziału w konkursie. To właśnie dzięki przychylności pana Burmistrza Tomasza Latochy, Gmina złożyła projekt oraz dołożyła własne środki do renowacji.

Ustawienie figury nastąpiło 26 października 2019 r., a odbiór wykonania dwa dni później.

Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo