Otrzymaliśmy odpowiedź z Zarządu Dróg Powiatowych w Brzesku odnośnie remontu drogi powiatowej znajdującej się w naszej miejscowości.