W dniu 31 maja br. w Publicznej Szkole Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego w Buczu odbył się Międzyszkolny Konkurs Języka Angielskiego English Master. Organizatorem konkursu była nauczycielka języka angielskiego – Urszula Polowiec. Jak co roku, patronat nad konkursem objęło Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Bucze. Organizacja ta dąży do wspierania inicjatyw, które mają na celu rozwój młodego pokolenia na terenie wsi Bucze oraz poza nią. Dzięki dużemu zaangażowaniu i hojności ludzi tworzących tą organizację, udało się zakupić bardzo wartościowe nagrody dla 6 najlepszych uczniów. W konkursie wzięły udział prawie wszystkie szkoły podstawowe z gminy Brzesko. Każda z tych szkół miała dwóch reprezentantów tj. jednego ucznia z klasy III i drugiego z klasy VI. Klasa III miała zupełnie inny test od klasy VI. Test rozwiązywany był przez godzinę zegarową i dotyczył treści zawartych w podstawie programowej z języka angielskiego z dwóch etapów edukacyjnych. Każdy z uczestników wykazał się dużym zaangażowaniem w rozwiązywaniu testu. Wśród uczestników panował duch rywalizacji o trzy pierwsze miejsca. Rozwiązywanie testu rozpoczęło się od powitania gości przez panią dyrektor Agatę Basarabę. Następnie uczniowie mieli czas na zmagania z testem . Testy zostały sprawdzone przez komisję, złożoną z przybyłych nauczycieli. Następnie uczniowie oczekiwali na ogłoszenie wyników i rozdanie nagród. Na tą okoliczność przybył Prezes Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Bucze – Pan Stanisław Góra. Ten ważny moment został nie tylko uświetniony jego obecnością, ale i bardzo pouczającym przemówieniem na temat roli języków obcych w dzisiejszym współczesnym świecie. Uczniowie mogli posłuchać mądrych spostrzeżeń na temat praktycznego użycia języka obcego. Tezy te zostały poparte anegdotami z życia codziennego. Po przemówieniu Pan Prezes miał okazję rozdać dyplomy oraz cenne nagrody uczestnikom.

Jeżeli chodzi o kategorię klas VI to I miejsce zajął Jakub Grynastyl ze szkoły w Szczepanowie. Drugie miejsce przypadło Jakubowi Okas z PSP nr 3 w Brzesku, natomiast III miejsce powędrowało do Roksany Kolibabka ze szkoły z Jasienia.

W kategorii klas III, I miejsce powędrowało do Kacpra Maciejowskiego ze szkoły nr 3 w Brzesku, a drugie miejsce zajął Oskar Ludkowski ze szkoły w Okocimiu. Trzecie miejsce otrzymał Jakub Kraj ze szkoły z Poręby Spytkowskiej. Organizatorzy mają nadzieję, że odbywający się corocznie konkurs zachęci uczniów z Bucza oraz innych szkół do jeszcze bardziej wytężonej pracy nad językiem angielskim.

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Bucze ufundowało nagrody z 1% podatku otrzymanego w roku 2016.

Info i foto: PSP Bucze