W dniu 15 września 2017 r. Walne Zebranie Członków dokonało wyborów członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej na kolejną kadencję.

Skład Zarządu:

Prezes – Stanisław Góra,
Wiceprezes – Iwona Barnaś,
Skarbnik – Piotr Wyczesany,
Sekretarz – Rafał Góra,
Członkowie: Maria Gibała, Jerzy Milasz, Józef Wyczesany.

Skład Komisji Rewizyjnej:

Przewodniczący: Mariusz Buchała,
Wiceprzewodniczący: Daniel Szczupał,
Sekretarz: Agnieszka Sarlej,
Członkowie: Beata Smulska, Józef Zachara.

Ponadto odpowiedzialną za kierowanie Kołem Gospodyń została pani Irena Góra, a Kołem Kulturalno – Artystycznym pokierują panie Iwona Barnaś i Beata Skórnóg.