Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Bucze zorganizowało w sobotę 12 października uroczystość odsłonięcia i poświęcenia obelisku wraz z tablicą upamiętniającą ofiary I i II wojny światowej – mieszkańców Bucza.
W minionych miesiącach Członkowie Stowarzyszenia włożyli wiele pracy i trudu w przygotowanie i realizację projektu “Budowa obelisku wraz z otoczeniem, ku czci i pamięci poległych ofiar I i II wojny światowej oraz organizacja uroczystości kulturalno – historycznej podczas odsłonięcia obelisku”, który współfinansowany jest ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich za lata 2007 – 2013.

Uroczystość rozpoczęła Msza Święta w kościele parafialnym w Buczu, w intencji poległych w I i II wojnie światowej, której przewodniczył ks. Tadeusz Skura, a koncelebrowali ks. proboszcz Ryszard Pluta i ks. Ignacy Piwowarski.
Ks. Skura w homilii odniósł się do ciężkich losów Polski, do powstań, bitew i wojen oraz pamięci narodowej w kontekście ofiar z Bucza.
Oprawę Mszy Św. wzbogacił chór pod dyrygenturą p. Mateusza Sitara oraz obecność kadetów z Liceum Akademickiego Korpusu Kadetów z Łysej Góry.
Po Mszy Św. część artystyczną przedstawili uczniowie PSP im. Ks. Jana Twardowskiego w Buczu prezentując wiersze swojego Patrona nawiązujące do okresu wojen.
Następnie uroczystość przeniosła się pod obelisk. Na początek trębacz odegrał sygnał “baczność” i odśpiewano hymn Polski.
Głos zabrał Prezes Stowarzyszenia Stanisław Góra, opowiedział o realizacji projektu, podziękował wszystkim Członkom Stowarzyszenia za pracę przy projekcie, za współpracę Burmistrzowi, Starostwu, księdzu Proboszczowi, Dyrekcji szkoły – Agacie Basarabie i Radzie Sołeckiej oraz sponsorom i osobom bezinteresownie wspomagającym Stowarzyszenie.

O historii odrestaurowanego krzyża opowiedziała p. Irena Góra, o celu postawienia tego krzyża w tym miejscu i jego symbolice.

Po tym wstępie dokonano poświęcenia odrestaurowanego krzyża i obelisku wraz z tablicą. Poświęcenia dokonał ks. Tadeusz Skura.
Odsłonięcia dokonali Prezes Stowarzyszenia – Stanisław Góra, Burmistrz Brzeska – Grzegorz Wawryka, wicestarosta Brzeski – Ryszard Ożóg, Radny Miejski – Piotr Wyczesany oraz Sołtys wsi – Stanisław Milewski.

Kolejnym punktem programu były okolicznościowe przemówienia, które wygłosili zaproszeni goście. W swoich przemówieniach goście podkreślili trafną inicjatywę oraz wyrazili podziękowania dla Stowarzyszenia za jego ogromne zaangażowanie dla rozwoju miejscowości i kultywowania tradycji i historii.

Następnie wspomniano nazwiska 58 ofiar poległych w I wojnie światowej oraz 11 ofiar II wojny światowej zaznaczając, że ta lista może nie być pełna. Między innymi lista tych wymienionych nazwisk znajduje się w tubie wmurowanej w fundament odrestaurowanego krzyża.

Hołd ofiarom poprzez złożenie wieńców oddali: Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka i Przewodniczący Rady Miejskiej Tadeusz Pasierb; Wicestarosta Brzeski Ryszard Ożóg; wiceprzewodniczący Rady Powiatu, Przewodniczący Rady Małopolskiej Izby Rolniczej Tomasz Latocha; w imieniu Posła na Sejm Edwarda Czesaka wieniec złożył Stanisław Pacura; w imieniu Posła na Sejm Włodzimierza Bernackiego, wieniec złożył Ryszard Pagacz; w imieniu Stowarzyszenia Prezes Stanisław Góra, wiceprezes Iwona Barnaś i Skarbnik, Radny Miejski Piotr Wyczesany; uczniowie PSP im ks. Jana Twardowskiego w Buczu oraz Stanisław Milewski wraz z druhami OSP Bucze.

Na zakończenie odśpiewano Rotę, a po niej musztrę paradną zaprezentowali kadeci Liceum Akademickiego Korpusu Kadetów z Łysej Góry, którzy swoją obecnością uświetnili tą uroczystość. W trakcie całej uroczystości p. Mariusz Kurnik odgrywał na trąbce pieśni żołnierskie i patriotyczne. Całą uroczystość prowadził Rafał Góra – Sekretarz Stowarzyszenia.

Po uroczystości mieszkańcy oraz zaproszeni goście zostali poczęstowani specjalnie na tą okazję przygotowanym bigosem.

[pe2-gallery album=”http://picasaweb.google.com/data/feed/base/user/103627628666552327036/albumid/5934173589246754017?alt=rss&hl=en_US&kind=photo” ]