1 lipca 2022 r. Członkowie Stowarzyszenia na Zebraniu Sprawozdawczym, przyjęli sprawozdanie finansowe za rok 2021 oraz udzielili Zarządowi absolutorium.

Za pracę wszystkim Członkom w formie wolontariatu podziękował Prezes Stowarzyszenia Stanisław Góra. Wyraził również podziękowania pani Klaudii Korda oraz osobom wspierającym nasze działania.

Sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie merytoryczne dostępne są na stronie Stowarzyszenia w zakładce Sprawozdania.