Stowarzyszenie przyjęło sprawozdanie finansowe za rok 2020

17 września br. Członkowie Stowarzyszenia na Zebraniu Sprawozdawczym, przyjęli sprawozdanie finansowe za rok 2020 oraz udzielili Zarządowi absolutorium.

Prezes Stowarzyszenia Stanisław Góra podziękował wszystkim Członkom oraz osobom wspierającym nasze działania za pracę w ciągu minionego roku.

Dziękujemy pani Klaudii Korda w prowadzeniu spraw finansowych Stowarzyszenia.

Sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie merytoryczne dostępne są na stronie Stowarzyszenia w zakładce Sprawozdania.

Skip to content