18 września br. Członkowie Stowarzyszenia na Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym, przyjęli sprawozdanie finansowe za rok 2019 oraz udzielili Zarządowi absolutorium.

Prezes Stowarzyszenia Stanisław Góra podziękował wszystkim Członkom oraz osobom wspierającym nasze działania za pracę w ciągu minionego roku.

Jak co roku serdecznie dziękujemy pani Klaudii Korda w prowadzeniu spraw finansowych Stowarzyszenia.

Sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie merytoryczne dostępne są na stronie Stowarzyszenia w zakładce Sprawozdania.

Zmiana w Statucie i Składzie Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej.

Na zebraniu zmieniono zapisy Statutu celem dostosowania organizacji do możliwościowi działalności odpłatnej. Ponadto zmieniono skład ilościowy Zarządu do 5 osób, a Komisji Rewizyjnej do 3 osób oraz wydłużono kadencję do 4 lat.

Wyniku wyborów wybrano:

Zarząd:

Prezes – Stanisław Góra,
Wiceprezes – Piotr Wyczesany,
Skarbnik – Krzysztof Bruc,
Sekretarz – Rafał Góra,
Członkowie: Jerzy Milasz.

Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący: Iwona Barnaś,
Wiceprzewodniczący: Beata Smulska,
Sekretarz: Józef Zachara.