26. marca br. Członkowie Stowarzyszenia na Zebraniu Sprawozdawczym przyjęli sprawozdanie finansowe za rok 2017 oraz udzielili Zarządowi absolutorium.

Stanisław Góra – prezes Stowarzyszenia podziękował wszystkim Członkom oraz osobom wspierającym nasze działania za pracę w ciągu minionego roku.

W bieżącym roku przewidziano m. in. organizację Festynu Rodzinnego oraz imprezy niepodległościowej.

Serdecznie dziękujemy pani Klaudii Korda w prowadzeniu spraw finansowych Stowarzyszenia.

Sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie merytoryczne dostępne są na stronie Stowarzyszenia w zakładce Sprawozdania.

Cały czas namawiamy do przekazania nam 1% swojego podatku. Pomożemy również za darmo przy wypełnieniu deklaracji podatkowej.