W sobotę 16. marca Członkowie Stowarzyszenia na Zebraniu Sprawozdawczym przyjęli sprawozdanie finansowe za rok 2012.
Prezes Stowarzyszenia pan Stanisław Góra, podziękował wszystkim członkom za pracę w ubiegłym roku oraz mieszkańcom Bucza, sponsorom, dzięki którym udało się zorganizować min. renowację figury, Piknik Rodzinny i wiele innych.

Tak jak w minionym roku, pani Klaudia Korda pomogła Stowarzyszeniu w przeprowadzeniu spraw finansowych. Serdecznie dziękujemy!

Omówiono tez krótko plany na rok 2013. Głównym przedsięwzięciem będzie budowa placyku wraz obeliskiem. Koszt tej budowy to 42 325,05zł w tym 24 800 zł pochodzić będzie ze środków unijnych w ramach “Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów…” reszta to wkład finansowy i praca społeczna Stowarzyszenia.
Na obelisku znajdzie się napis “TYM Z NASZEJ MIEJSCOWOŚCI, KTÓRZY NAJWIĘKSZĄ OFIARĘ ZŁOŻYLI OJCZYŹNIE W LATACH 1914 – 1918 ORAZ 1939 – 1945 KU WIECZNEJ PAMIĘCI POTOMNYCH – SPOŁECZNOŚĆ BUCZA”

Planuje się także kolejny Piknik Rodzinny oraz uroczystość odsłonięcia obelisku.

O działaniach Stowarzyszenia będziemy informować na bieżąco.