Podczas Zebrania Wiejskiego, 4 września 2022 r. nasze Stowarzyszenie, na ręce Prezesa Stanisława Góry, otrzymało od Sołtysa wsi Bucze Daniela Szczupała podziękowania za wkład w wyposażenie remontowanego Domu Ludowego.

Przy tej okazji Prezes Stowarzyszenia Na Recz Rozwoju Wsi Bucze, Stanisław Góra podziękował Sołtysowi oraz Burmistrzowi za współpracę i podkreślił by budynek służył wszystkim mieszkańcom.
Głos również zabrała Irena Góra – przewodnicząca KGW przy Stowarzyszeniu. Wspominając budowę tego budynku podkreśliła zaangażowanie mieszkańców w ówczesną budowę, a obecnie w jego remont. Podziękowała także Członkom Stowarzyszenia za ich pracę, często niezauważalną, na rzecz naszej miejscowości.