Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Bucze złożyło wniosek o dofinansowanie ze środków unijnych budowy placu zabaw przy szkole podstawowej w Buczu. Wniosek ten w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” został przyjęty do realizacji przez LGD Kwartet na Przedgórzu. Koszt takiej inwestycji to 32 499,68 zł.

Plac zabaw powinien zostać wybudowany do końca roku.

Dziękujemy za pomoc Pracownikom LGD Kwartet na Przedgórzu a także Pracownikom Biura Funduszy Europejskich UM w Brzesku.