Stosowanie do §2 Statutu Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Bucze  („Stowarzyszenie jest apolitycznym, dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych.(…)”), niestety nie możemy jednak pozostawić bez sprzeciwu fakt przypisywania sobie Naszych dokonań na rzecz kandydata do Rady Miejskiej w Brzesku z ramienia KWW Wspólnota Samorządowa Powiatu Brzeskiego.

W materiałach promocyjnych jak i na oficjalnej stronie internetowej ww. Komitetu
w informacjach o dokonaniach kandydata na radnego pana Stanisława Milewskiego zamieszczono informację o: budowie chodnika, budowie placu zabaw przy szkole i innych, w których znaczący udział miał Zarząd i Członkowie Stowarzyszenia.

Najbardziej rażącym jest fakt, że w planach Kandydata jest „rozbudowa placu zabaw przy szkole”, którego de facto na tę chwilę nie ma, a jego budową zajmuje się wyłącznie Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Bucze przy pomocy Rady Rodziców i szkoły. (Realizacja projektu unijnego
w ramach „odnowa i rozwój wsi” – oczekiwanie na podpisanie umowy z Urzędem Marszałkowskim
w Krakowie. Koszt inwestycji to 32,5 tys. zł.).

Ponadto Stowarzyszenie współfinansuje dokończenie prac przy boisku ze sztuczną nawierzchnią – montaż oświetlenia. Monituje budowę chodników i w wielu sprawach interweniuje za Radę Sołecką.

Jest to już kolejne przypisywanie sobie Naszych działań przez Stanisława Milewskiego.
W ubiegłym roku w mediach lokalnych /brzesko.com.pl, Przegląd Regionalny/ pojawiła się informacja, że to obecny Kandydat oddał do użytku plac i obelisk „ku czci i pamięci ofiar I i II wojny światowej – mieszkańców Bucza”. Wspominany projekt był zrealizowany tylko dzięki ogromnej pracy wszystkich Członków Stowarzyszenia, a jego koszt to ponad 42 tys. zł, pozyskane ze środków unijnych.

Nie odnosimy się do innych planów Kandydata, mając w pamięci powtarzanie tych obietnic co rok.

                W związku z powyższym, żądamy zmian w materiałach promocyjnych Kandydata oraz oficjalnych przeprosin.

Zarząd Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Bucze