Zamontowano dwa kosze na śmieci przy boisku ze sztuczną nawierzchnią przy szkole podstawowej oraz jeden przy placu z obeliskiem. Kosze ufundowało Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Bucze. Koszt jednego egzemplarza to 300 zł.
Nie będzie już teraz wymówki, że nie ma gdzie wyrzucać śmieci. Dbajmy o czystość Bucza.