Formularz zgłoszeniowy:


    Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Bucze, ul. Okulicka 6, 32-800 Bucze. Stowarzyszenie jest zarejestrowane w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000384363. W celach kontaktu z Inspektorem Danych Osobowych należy użyć adresu poczty elektronicznej – bucze.malopolska@gmail.com.