Stowarzyszenie Na Recz Rozwoju Wsi Bucze było patronatem oraz ufundowało nagrody na Międzyszkolny Konkursu Języka Angielskiego – English Master z funduszy pozyskanych z 1% podatku otrzymanego w roku 2015.

W dniu 20 maja 2016 w Publicznej Szkole Podstawowej im. Księdza Jana Twardowskiego w Buczu odbył się finał Międzyszkolnego Konkursu Języka Angielskiego – English Master. Organizacją konkursu zajęła się nauczycielka języka angielskiego – Urszula Polowiec. W konkursie wzięło udział 9 szkół podstawowych z gminy Brzesko. Konkurs był objęty patronatem Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Bucze. Dzięki pomocy Stowarzyszenia udało się zakupić atrakcyjne nagrody dla jego uczestników oraz zorganizować ten konkurs.

Każda szkoła powinna była wytypować dwóch uczestników, jednego z klasy III i drugiego z klasy VI. Ideą konkursu było sprawdzenie wiedzy na zakończenie każdego etapu edukacyjnego tj. po klasie III i po klasie VI. Konkurs rozpoczął się o godzinie 9.00. wszyscy uczestnicy zostali powitani przez panią dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im Księdza Twardowskiego w Buczu – Agatę Basarabę.

Rozwiązywanie testu trwało godzinę zegarową. Następnie nauczyciele języka angielskiego z gminy Brzesko utworzyli komisję, która zajęła się poprawą testów. Później nastąpiło ogłoszenie wyników i rozdanie nagród. Ten moment kulminacyjny został uświetniony przybyciem prezesa Stowarzyszenia tj. pana Stanisława Góry, który powitał wszystkich uczestników oraz pogratulował wszystkim wiedzy, a następnie wygłosił krótkie przemówienie podkreślające znaczenie znajomości języka angielskiego we współczesnym świecie.

W kategorii klas szóstych pierwsze miejsce zajęła Julia Sieniatecka ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Brzesku. Drugie miejsce przypadło Piotrowi Rynduchowi ze Szkoły Podstawowej w Mokrzyskach, a  trzecie Jakubowi Milaszowi ze Szkoły Podstawowej w Buczu.

Jeżeli chodzi o kategorię dzieci młodszych to pierwsze miejsce przypadło Szymonowi Gaczołowi ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Brzesku. Drugie miejsce zajęła Emilia Jemioło ze Szkoły Podstawowej w Okocimiu oraz trzecie Gabriela Sidokko ze Szkoły Podstawowej Nr 2 w Jadownikach.

Konkurs ten będzie organizowany co roku w Publicznej Szkole Podstawowej im. Księdza Jana Twardowskiego w Buczu.

Info: Urszula Polowiec
Foto: PSP Bucze.

[pe2-gallery album=”http://picasaweb.google.com/data/feed/base/user/103627628666552327036/albumid/6286779667777631153?alt=rss&hl=en_US&kind=photo” ]