Miniony rok był pierwszym, kiedy mogliście Państwo przekazać na nasz cel 1% swojego podatku. Kwota, którą uzyskaliśmy to 3 083,70 zł.

Również w tym roku, zwracamy się do Państwa z tą samą prośbą. Wystarczy
w rozliczeniu podatkowym podać nasz nr KRS 0000384363. Odpisu podatku może dokonać każda osoba pracująca oraz emeryt i rencista.

Tak jak w tamtym roku nieodpłatnie pomożemy Państwu przy rozliczeniu podatku.

Otrzymane fundusze przeznaczymy m. in. na zagospodarowanie centrum miejscowości czy też odnowę kapliczki Św. Jana Nepomucena.

Pragniemy podziękować wszystkim naszym Darczyńcom i osobom wspierającym nasze działania.

Przypominamy, że w Buczu tylko Stowarzyszenie otrzymuje całość darowizny. My nie korzystamy z pośredników i rozliczamy się z każdej złotówki. Działamy dla wszystkich, a nie tylko dla wąskiej grupy.

1-proc---plakat-2016